Mediul

Sistem de management de mediu

Mecalux este conștient de mediul înconjurător și conștient de faptul că activitatea desfășurată în centrele sale are un impact asupra mediului.

Ne angajăm să respectăm mediul înconjurător și să satisfacem preocupările ecologice ale clienților noștri, motiv pentru care am implementat un Sistem de Management de Mediu certificat la Mecalux.

Aplicarea Sistemului de Management de Mediu la toate activitățile noastre garantează că sarcinile organizatorice, productive și tehnice care lasă amprentă asupra mediului sunt planificate, gestionate și monitorizate pentru a respecta cerințele stabilite.

Reglementare internațională

Sistemul nostru de management de mediu se bazează pe cerințele Standardului UNE-EN-ISO-14.001:2004, iar conformitatea acestuia poate fi verificată în funcție de dovezile obiective produse.

Prin această declarație publică, Conducerea Generală a Societății își exprimă angajamentul de a respecta cerințele adoptate și convenite.

De asemenea, se angajează și solicită tuturor angajaților care sunt implicați direct sau indirect în managementul de mediu în activitățile lor să își îndeplinească sarcinile în conformitate cu descrierile Sistemului, asigurându-se astfel că produsele și serviciile MECALUX respectă cerințele derivate din această Politică de Mediu.

Angajamentul nostru față de mediu

Mecalux se obligă să:

  • Respecte legislația și alte cerințe de mediu aplicabile.
  • Atragă răspunderea personalului.

Sistem de management de mediu

Acest angajament este consolidat prin:

  • Informarea tuturor angajaților și furnizorilor cu privire la conținutul Politicii de mediu.
  • Analiză și optimizare, pentru a atinge niveluri mai ridicate de protecție a mediului și a preveni poluarea.
  • Asigurarea că legislația și alte cerințe aplicabile sunt îndeplinite.
  • Îmbunătățirea managementului deșeurilor, deversărilor și emisiilor.
  • Conștientizarea și instruirea tuturor angajaților ale căror activități au un impact semnificativ asupra mediului.
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Showroom-banner
Template Key: