Notificare legală (de citit obligatoriu)

Această notificare conține termenii și condițiile site-ului web, așa cum se arată mai jos.


Accesul și utilizarea acestui site web

Acest site web care este accesat prin domeniul www.mecalux.ro, precum și prin alte domenii către care pot redirecționa, este administrat de MECALUX Sp. z o.o., denumită în continuare „MECALUX”, ale cărei informații de identificare apar la finalul prezentei Notificări Legale. Acest site web are scopul de a furniza informații despre produse, servicii, activități și sectoare în care este implicată entitatea MECALUX sau grupul său corporativ. În mod similar, poate permite achiziționarea electronică a produselor, abonamentul la publicațiile MECALUX, precum și accesul prin link-uri hipertext către site-urile web ale altor entități.

Utilizarea site-ului web atribuie statutul de utilizator al acestuia, denumit în continuare „utilizator” și implică acordul acordat în mod liber și conștient al acestuia sub responsabilitatea exclusivă a tuturor condițiilor cuprinse în acest site web în versiunile publicate la accesare. Prin urmare, este recomandat ca înainte de a începe navigarea, utilizatorul să citească aceste condiții, Politica de confidențialitate, Politica de cookie-uri, precum și cele care pot apărea pe acest site web și care împreună le vor guverna. Dacă aveți dubii, puteți contacta info@mecalux.pl, unde se va asigura expertiza cu privire la oricare dintre clauzele care constituie notificările legale de pe acest site. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile acestui site, nu trebuie să îl utilizați și nici să îl accesați.

Utilizatorul trebuie să citească cu atenție și cu atenție condițiile acestui site de fiecare dată când decide să îl acceseze, întrucât aceste condiții pot fi supuse modificărilor.

Conținuturile care pot fi vizualizate se adresează persoanelor fizice și/sau companiilor care sunt interesate de produsele și serviciile pe care MECALUX le oferă. În cazurile în care se solicită oferte, acestea vor fi completate prin formularele corespunzătoare, de asemenea, ofertele pe care MECALUX le poate propune vor fi accesibile de pe site-ul web, fără ca aceasta să implice vreo relație contractuală, adică oferta va fi emisă doar în scop informativ fără ca părțile să fie obligate prin simpla emitere sau primire a acestuia, care în niciun caz nu va fi considerat un precontract sau un contract-promisiune de vânzare și nici nu va începe o procedură de contractare electronică.

Datele cu caracter personal care pot fi colectate prin intermediul acestui site web vor fi tratate așa cum este indicat în Politica de Confidențialitate

Top

Conținutul site-ului web MECALUX

MECALUX pune la dispoziția utilizatorului informațiile de pe acest site web cu înțelesul că, în ciuda vigilenței în pregătirea acestuia, acestea pot conține inexactități sau erori de tipar.

În consecință, utilizatorul se obligă, înțelege și ia la cunoștință, prin simpla vizitare a acestuia, că datele și informațiile conținute pot conține erori, inexactități sau pot fi depășite. În acest sens, utilizatorul nu trebuie să utilizeze datele și informațiile respective pentru luarea deciziilor care pot avea consecințe economice pentru sine sau terți sau de altă natură, fără a le contrasta în prealabil după propriul criteriu și pe propria răspundere pentru scopurile corespunzătoare. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în ceea ce privește contractarea electronică, aceasta va fi supusă prevederilor condițiilor de contractare care sunt aplicabile în fiecare caz.

Utilizatorul este de acord să folosească site-ul web în conformitate cu legea, morala general acceptată și ordinea publică și decența, abținându-se de la utilizarea site-ului web în scopuri prejudiciabile față de imaginea și drepturile MECALUX, ale companiilor din grupul său corporativ și ale colaboratorilor săi. În mod similar, utilizatorul se va abține de la orice acțiune care poate deteriora sau împiedica funcționarea normală a site-ului.

La discreția sa, MECALUX își rezervă dreptul de a actualiza conținutul site-ului, de a șterge, limita și împiedica accesul la acestea, temporar sau permanent, și își rezervă în egală măsură dreptul de a modifica în orice moment prezentarea, configurația și locația pot fi achiziționate prin intermediul acesta, negarantând disponibilitatea și nici funcționarea continuă a site-ului web și a celorlalte site-uri către care a stabilit un link.

Top

Contractare electronică

MECALUX poate oferi produse care pot fi achiziționate electronic prin intermediul site-ului web sau al link-ului pe care MECALUX îl permite, conform termenilor și condițiilor indicate în acesta. Aceste produse pot fi vândute de MECALUX, grupul său corporativ sau partenerii autorizați.

Top

Drepturi privind proprietatea intelectuală

Compilarea (adică colectarea, aspectul și organizarea) întregului conținut de pe acest site web este proprietatea exclusivă a MECALUX, SA, societate-mamă a Grupului Mecalux.

Tot conținutul acestui site web, incluzând, dar fără a se limita la: texte, grafice, logo-uri, butoane sub formă de pictograme, baze de date, imagini, fișiere text, audio, video, software, printre altele; precum și drepturile de proprietate industrială, precum mărcile înregistrate și denumirile comerciale, sunt proprietatea MECALUX, SA și a grupului său corporativ, a colaboratorilor săi, a furnizorilor de conținut și aplicații sau a licențiatorilor respectivi.

Drepturile de proprietate intelectuală și industrială menționate mai sus sunt protejate de reglementările naționale și internaționale privind proprietatea industrială și intelectuală.

Reproducerea, modificarea, duplicarea, utilizarea, distribuția, vânzarea, comunicarea publică sau orice altă utilizare a informațiilor incluse pe acest site, inclusiv designul, configurarea și aspectul acestuia, care se realizează fără autorizația MECALUX, SA va fi considerată o încălcarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală, astfel MECALUX sau oricare dintre companiile aparținând grupului corporativ poate în mod legitim să acționeze în justiție și să pretindă despăgubiri pentru orice daune care s-ar putea aplica.

Punerea la dispoziție a informațiilor și a conținutului pe acest site web nu implică nicio renunțare la niciun drept din partea MECALUX, SA și nici a oricăror companii din grupul corporativ, nici transmiterea, licența sau transferul parțial sau total al drepturilor derivate din proprietatea intelectuală sau industrială.

În cazul în care utilizatorul dorește să folosească oricare dintre drepturile menționate mai sus și să stabilească un link către acest site web prin oricare dintre domeniile care permit accesul, trebuie obținut acordul prealabil scris al MECALUX, S.A.

Top

Conturi, parole și securitate

Pentru a utiliza anumite funcții sau servicii oferite prin intermediul site-ului web, poate fi necesară crearea unui cont, precum și configurarea unei parole, ca atare, va fi responsabilitatea utilizatorului să păstreze confidențialitatea informațiilor contului, a parolei și a fiecărei activități sau acces efectuat cu informațiile menționate; de asemenea, utilizatorul trebuie să furnizeze informații exacte, veridice, actuale și complete la crearea contului, să mențină și să actualizeze cu promptitudine informațiile contului, să mențină securitatea contului prin a nu partaja numele de utilizator sau parola cu alte persoane și restricționând accesul la cont.

Utilizatorul trebuie să informeze imediat MECALUX dacă ia cunoștință de utilizarea ilegală a contului și a parolei sau dacă apare orice altă problemă cu privire la securitatea acestora; în orice caz, utilizatorul va fi răspunzător pentru pierderile suferite de MECALUX, oricare dintre companiile din grupul său corporativ sau orice alt utilizator al site-ului în cazurile menționate mai sus.

Altor persoane cu excepția utilizatorului autorizat nu li se permite să utilizeze parola sau contul acordat de MECALUX fără acordul expres al MECALUX.

În nicio circumstanță, MECALUX sau oricare dintre companiile din grupul său corporativ nu va fi răspunzătoare pentru orice pierderi sau daune care ar putea rezulta din orice încălcare a acestor obligații.

Top

Accesul utilizatorului la aplicații

MECALUX pune la dispoziția clienților și partenerilor săi acces la aplicații cu diferite scopuri cu scopul principal de a oferi clientului informații despre comenzile sale într-o formă accesibilă și ușoară. În acest caz, clientul nu este autorizat să utilizeze aplicația în niciun alt scop. (de aici înainte, Aplicație sau Aplicații).

Acolo unde este necesar, MECALUX poate stabili cerințe specifice pentru utilizarea Aplicației și le poate modifica în orice moment și le poate actualiza în mod regulat fără comunicare prealabilă.

MECALUX nu va fi responsabil pentru veridicitatea, acuratețea sau caracterul adecvat al informațiilor furnizate în Aplicații.

Aplicațiile sunt autorizate pentru a fi utilizate exclusiv de către utilizatorii autorizați. În acest scop, „Utilizatori Autorizați” înseamnă utilizatori desemnați de clienții, furnizorii și partenerii MECALUX aprobați/autorizați corespunzător de MECALUX.

Utilizarea Aplicațiilor de către o altă persoană decât un Utilizator Autorizat este interzisă, MECALUX nu va fi răspunzător pentru o astfel de încălcare.

MECALUX poate furniza pentru utilizarea Aplicațiilor un nume de utilizator și o parolă. Utilizatorul autorizat va modifica parola inițială pentru a începe să utilizeze Aplicația.

Fiecare nume de utilizator va fi acordat pentru un singur utilizator și pentru o perioadă de un (1) an. Fără a aduce atingere celor de mai sus, MECALUX poate modifica termenul numelui de utilizator în orice moment.

Clienții și partenerii MECALUX sunt responsabili să comunice imediat către MECALUX anularea Utilizatorilor Autorizați. MECALUX poate anula în orice moment accesul la Utilizatorii Autorizați.

Clienții și partenerii MECALUX vor fi, de asemenea, răspunzători pentru orice și toate actele de încălcare a obligațiilor menționate mai sus care pot fi comise de către orice Utilizator Autorizat, angajat sau persoană aflată în sarcina acestuia, sau de către terți, care încalcă obligația explicită de custodie.

Clienții și partenerii MECALUX vor avea grijă de confidențialitatea și securitatea numelor de utilizator și parolelor și vor fi răspunzători pentru orice și toate actele de încălcare a obligațiilor menționate mai sus care pot fi comise de către orice angajat sau persoană aflată în sarcina acestuia, sau de către terți, care ar fi putut într-un fel să încalce obligația explicită de custodie și îngrijire.

MECALUX poate, dacă este necesar, temporar și din când în când, să suspende utilizarea Aplicațiilor, pentru a actualiza sistemul sau a se ocupa de întreținerea acestuia, fără o notificare prealabilă.

MECALUX va face tot posibilul pentru a menține continuitatea accesului la Aplicații. Cu toate acestea, orice tip de operare, testare, control și/sau întreținere va fi ales și efectuat în mod liber de către MECALUX în orice moment.

Top

Declinarea responsabilității

Acest website a fost întocmit cu bună-credință de către MECALUX, S.A. pentru a fi utilizat de către companiile din grupul său corporativ cu informații din surse interne și externe obținute legal și îl oferă utilizatorilor în starea actuală și poate contine inexactități sau greșeli de tipar.

În nicio circumstanță, MECALUX, S.A. și nici companiile din grupul său corporativ nu vor fi responsabile pentru orice daune directe și indirecte care decurg din:

(i) informațiile, conținutul, software-ul, materialele sau produsele incluse pe acest site web sau pe care se bazează funcționarea acestuia.

(ii) conținutul sau serviciile furnizate de site-urile web ale terților, în cazurile în care acest site web conține link-uri hipertext (link-uri) care permit utilizatorilor să acceseze alte site-uri web, care sunt guvernate de propria lor politică de confidențialitate și notificare legală.

(iii) întreruperi ale serviciului care afectează acest site.

(iv) lipsa veridicității, actualizării și/sau acurateții datelor sau informațiilor de orice natură (totale sau parțiale).

(v) orice erori sau deficiențe de securitate care pot apărea din utilizarea, de către utilizator, a unei versiuni de browser învechite sau nesigure, precum și din activarea dispozitivelor de stocare pentru chei sau coduri de identificare a utilizatorului în browser sau a daunelor, erorilor sau inexactități care pot rezulta din defecțiuni.

Pentru a reduce riscul apariției virușilor pe site, MECALUX, SA folosește programe de detectare a virușilor pentru a controla întregul conținut introdus în acesta. Totuși, acest lucru nu garantează absența unui virus și nici a altor elemente introduse de terți. Prin urmare, sub nicio formă MECALUX sau companiile din grupul său corporativ nu vor fi răspunzătoare pentru orice daune de orice fel care ar putea apărea din prezența unui virus sau a altor elemente care pot cauza modificări în sistemul sau fișierele utilizatorului.

În orice caz, MECALUX sau companiile din grupul său corporativ nu vor fi răspunzătoare în cazul în care terți neautorizați efectuează prin orice mijloc reproducerea, modificarea, copierea, utilizarea, distribuirea, vânzarea, comunicarea publică sau orice altă utilizare a imaginilor. sau producții audio-vizuale ale clienților lor și ale proprietății sale industriale și intelectuale care pot apărea pe site-ul web.

Utilizatorul va fi răspunzător pentru daunele de orice fel cauzate ca o consecință directă sau indirectă a încălcării condițiilor menționate în acest site.

Top

Separabilitate

În cazul în care orice prevedere a prezentei Notificări legale este declarată parțial sau total nulă, invalidă, ilegală sau inaplicabilă în orice jurisdicție, nulitatea, valabilitatea, legalitatea și caracterul executoriu al prevederilor rămase nu vor fi în niciun fel afectate și/sau afectate; această prevedere va fi ineficientă numai în jurisdicția relevantă și numai în partea din aceasta care este declarată nulă, invalidă, ilegală sau inaplicabilă, iar în schimb se va aplica legea aplicabilă a jurisdicției relevante.

Top

Legea aplicabilă și jurisdicția

Aceste condiții se supun sistemului juridic englez. Utilizatorii recunosc în mod expres că legea engleză este cea care reglementează relațiile care decurg din accesul la acest site web.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, părțile se vor supune instanțelor judecătorești de la reședința clientului pentru soluționarea oricăror litigii care decurg din interpretarea, aplicarea, respectarea etc. prezentului contract, cu excepția cazului în care clientul este o întreprindere, un liber profesionist sau o persoană juridică, caz în care vor fi instanțele din Gliwice.

Top

Mecalux Sp. z o.o.
Leona Wyczólkowskiego 125
44-109 Gliwice
info@mecalux.pl
Tel. +48 32 331 69 66
Registered in the District Court in Gliwice, 10th Commercial Department of the National Court Register under the National Court Register No. (KRS): 0000074934
Share capital: PLN 73 381 000
Tax Identification No. (NIP): 726-22-93-260
BDO register no. number: 000007955

Data actualizării Notificării Legale – ianuarie 2022.